Formality

Potřebné formality

Živnostenský list a formulář ke stažení

K této práci je nutné mít platný živnostenský list o který si zažádáte na živnostenském úřadě v příslušném městě. Jedná se o volnou živnost na:

  • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
  • poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

Dále na základě aktivního živnostenského listu si zažádáte na okresní správě sociálního zabezpečení o formulář A1 jako souběh činností, tento formulář je nutné mít vystavený, abyste mohli být umístěny do rodiny. Tento formulář slouží jako doklad k tomu, že jste plátcem daní v ČR, nebo na Slovensku. Vzor žádosti je také ke stažení na www.cssz.cz.

Vždy dbejte na to, abyste každý měsíc řádně platili odvody na zdravotním a sociálním pojištění jako OSVČ.

Budeme od vás potřebovat poslat

  • kopii živnostenského listu
  • kopii občanského průkazu
  • kopii řidičského průkazu (pokud hodláte v zahraničí řídit auto)
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • kopii trestního rejstříku (vydají ho na každé větší poště s Czech Pointem na počkání)
  • kopii Vašeho pojištění proti způsobené škodě (pokud máte)
  • kopii formuláře A1 nebo žádost o A1 (získáte ho na Vaší správě sociálního zabezpečení, oddělení OSVČ)